У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког друштва Србије 13. септембра 2019. године, у  Дечјем  културном  центру, Таковска 8, Београд, одржан је ОКРУГЛИ СТО „НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА НАСТАВНИЦИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ“.

Уз присуство и активно учешће референтних представника академске и стручне заједнице, представљени су резултати истраживања о изложености насиљу наставника средњих школа у Србији (Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2017-2018. година). Конструктивна дискусија развијала се у правцу идентификације различитих фактора који могу бити узрок виктимизације наставника. Јасно је препозната потреба да се ова, недовољно истражена проблематика детаљније испита.