Сеул, Јужна Кореја
25.8. – 7.9.2019.

korea

Обука из области развоја глобалног грађанског образовања и одрживог развоја, под називом 4rd Global CapacityBuilding Workshop on GCED, намењена запосленима у образовању, одржана је у Сеулу у Јужној Кореји у Азијско-пацифичком центру образовања за међународно разумевање –  УНЕСКО, у периоду 25. августа – 7. септембра 2019. Обуку је организовао Азијско-пацифички центар образовања за међународно разумевање, УНЕСКО и Министарство просвете Републике Кореје, а похађало ју је 30 учесника из различитих земаља света. Представници Републике Србије су били Виолета Влајковић Бојић, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Ђурђица Ергић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Платформу овог програма чини Агенда 2030 са 17 циљева одрживог развоја и 169 циљних вредности, међу којима квалитетно образовање представља интегришућу спону три кључне димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне среднине. У том контексту, обука је имала за циљ да унапреди компетенције запослених у образовању из следећих области: разумевање кључних концепата и принципа глобалног грађанског образовања и одрживог развоја; промовисање мирољубивог и инклузивног друштва; оснаживање учесника практичним вештинама за креирање и примену програма одрживог развоја прилагођених потребама локалног контекста; успостављање глобалне мреже кључних едукатора за промоцију глобалног грађанства и одрживог развоја.

Програм обуке је предвидео студијске посете институцијама важним за подршку остваривању циљева из области образовања и одрживог развоја, међу којима се издвојила посета школи Incheon Hannuri School. Учесници су имали могућност да се упознају са школским окружењем, начином рада установе, наставницима и ученицима, али и да одрже један школски час интеркултуре, током кога су представили земљу из које долазе и разговарали са ученицима о сличностима и разликама две културе.

Полазници обуке су учествовали и у раду међународне конференције под називом 4th International Conference on GCED: Platform on Pedagogy and Practice (3 – 4. септембра 2019.) која је окупила преко 1000 учесника из целог света и током које су учесници имали прилику да чују и размене искуства са колегама из различитих географских окружења.

Последњег дана обуке приказани су предлози акционих планова који показују могуће начине имплементирања елемената програма глобалног грађанског образовања и одрживог развоја, а које су учесници припремили и развили у контексту стручних послова институције коју представљају.

Осим што је обука испунила све дефинисане циљеве и очекивања учесника, она је потврдила чињеницу да све државе света деле исту судбину и одговорност, а то је очување глобално одрживог друштва у коме квалитетно образовање има кључну улогу.