Pод покровитељством Савета Европе, у Стразбуру je 10 и 11. октобра одржан завршни састанак ЕПАН групе у вези са пројектом Подстицање демократске културе у школама. У име Завода за  унапређивање образовања и васпитања, састанку је присуствовао Драган Ракита, руководилац Сектора за припревништво, менторство и руковођење.

ЕПАН (Education Policy Advisors Network) мрежа саветника из земаља Савета Европе је формирана на конференцији „Демократска култура-са речи на дела“ у Kопенхагену 2018. године, са циљем, између осталог, да омогући интеграцију Референтног оквира компетенција за демократску културу (RFCDC) у образовни систем земаља потписница Европске конвенције о култури. Током поменутог процеса дошло је до размене искустава и методологија, као и давања подршке безбедном окружењу за учење у коме се поштују различитости и слобода говора, која се уз демократско управљање школом сматра основом ефикасног образовања.

Компетенције у овом смислу, сматрају се неопходним за процес целоживотног учења у савременом друштву, али и за тржиште рада. Основна намера је да ученици стичу квалитетно образовање уз поштовање људских права, интеркултуралност, толеранцију, уважавање различитости, промоцију културе мира и ненасиља, као и поштовање културних различитости.

Током претходног периода, утврђени су начини имплементације компетенција у три сегмента: наставни план и програм, настава и учење и оцењивање.

Као финални продукт двогодишњег рада ЕПАН групе саветника, чији је Драган Ракита члан, биће одштампана публикација са посебним освртом на начине имплементације компетенција у сва три наведена сегмента.

Представници из Републике Србије на овој конференцији били су др Снежана Р. Вуковић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Драган Ракита из Завода за унапређивање образовања.