Погледајте распоред одржавања:

  1. Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција
  2. Обука за наставнике информатике и рачунарства 7. и 8. разреда и наставнике информатике 2. разреда гимназије за програмски језик Python

На основу програмске активности 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника и Годишњег плана и програма рада за 2019.  Завода за унапређивање образовања и васпитања,  предвиђено је да Завод обучи 3600 наставникa који немају задовољавајући ниво дигиталних компетенција.

Обуке ће бити организоване у свим школским управама и састоје се од једног дана непосредног рада и једног дана онлајн рада на Наставничком образовном порталу. Обуке почињу у 9:00 часова по распореду истакнутом у табелама испод:

Све обуке за наставнике информатике и рачунарства 7. и 8. разреда и наставнике информатике 2. разреда гимназије за програмски језик Python почињу у 9 часова по распореду истакнутом у табелама испод: