Као резултат успешне сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања и ОЕБС-а, Мисије у Србији, припремљени су нови приручници за наставнике у основној и средњој школи чији је циљ да пруже помоћ и подршку у остваривању нових програма Грађанског васпитања. Тим поводом је 11. децембра 2019. године, у београдском хотелу „Метропол“, приређено њихово представљање. У промоцији приручника учествовали су директор Завода др Златко Грушановић, заменик шефа мисије ОЕБС-а  у Србији  Џозеф Мелот, координатор пројекта Елеонора Влаховић, као и сараднице на припреми приручника Мелита Ранђеловић и Љиљана Јовић. Присутни поштоваоци Грађанског васпитања су имали прилику да се упознају са основним карактеристикама нових програма за основну и средњу школу оријентисаним на исходе и развој компетенција и концептом приручника који су припремљени по циклусима и има их укупно три – за први и други циклус основног образовања и васпитања и за гимназију. Приручници ће бити доступни у електронској форми на сајту Завода одмах по објављивању нових програма наставе и учења за трећи и четврти разред гимназије.