У току октобра, новембра и децембра Завод је, у сарадњи са Саобраћајним факултетом,  реализовао 31 семинар од јавног значаја  Савремени концепт саобраћајног васпитања и образовања. У следећој години настављамо са обукама како би, у складу са пројектом који финансијски подржава градски секретаријат за саобраћај, представници свих београдских општина прошли ову обуку. Циљ семинара је оснаживање васпитача и наставника разредне наставе за саобраћајно васпитање и образовање деце предшколског узраста и ученика првог разреда основне школе кроз представљање најчешћег начина страдања деце тог узраста у саобраћају у нашој земљи, њихових психофизичких карактеристика од значаја за учешће у саобраћају и кроз представљање капацитета новоусвојених докумената Основе програма предшколског васпитања и образовања, односно Програма наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања за рад на припреми деце за безбедно учешће у саобраћају.