Друштво директора је  у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја од 22. до 24. марта на Тари организовало Седми стручни скуп Директор основ квалитетне школе за директоре, на којем је учествовало 284 директора. Једна од тема је била и обука за полагање испита за лиценцу за директоре. Представници Завода су учествовали у обуци директора.