Завод за унапређење образовања и васпитања у текућој години у оквиру Секторске буџетске подршке (Sector Budget Support – SBS), у оквиру мере Унапређени капацитети наставника у предуниверзитетском образовању за реализацију програма заснованог на исходима учења ради развијања и унапређивања компетенција ученика, треба да по принципу оријентисаности на исходе обучи 25 процената наставника у Србији. У овом послу осим Завода за унапређивање и васпитање учествује и Учитељски факултет Универзитета у Београду, у чијим је просторијама 21. и 22. марта изведена обука водитеља који ће у наредном периоду обучавати наставнике по Школским управама.