Стручњаци Центра за стручно образовање и образовање одрсалих у сарадњи са сарадницима из школа током априла и маја месеца реализовали су обуке за спровођење матурског и завршног испита по новом концепту у следећим образовним профилима: медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар, лабораторијски техничар, физоитерапеутски техничар, стоматолошка сестра-техничар, козметички техничар, техничар за графичку припрему, техничар за обликовање графичких производа, туристички техничар, електротехничар за електронику на возилима, електротехничар телекомуникација, техничар мехатронике, модни кројач, оператер машинске обраде и трговац. На 19 обука спроведених широм Србије учествовало је 384 наставника из 232 школе. Учешће на обукама узели су и представници послодаваца (19), социјални партнери школа домаћина, који ће имати улогу екстерних оцењивача на завршном испиту и матурском практичном раду. Након обука од учесника се очекује да по истом моделу реализују обуке чланова испитних комисија у својим школама.