ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА, назив је програма обуке за наставнике – водитеље којa се реализовала у Српско-корејском информатичком приступном центру у Београду.

Након обуке, која се реализовала од 17. до 22. априла, наставници ће стечена знања и вештине поделити на новим обукама са 2.000 учитеља и наставника запослених у основним школама широм Србије, којима ће Влада Републике Србије опремити учионице савременом наставном технологијом, како би применили дигиталне компетенције за коришћење дигиталних уџбеника у раду са ученицима.

Дигиталне компетенције данас су компетенције од суштинског значаја за све запослене и грађане. Основне дигиталне компетенције се развијају у систему образовања, а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у свом раду са ученицима користе модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу информационо-комуникационих технологија.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2017. године покренуло пилот пројекат „Дигитална учионица”. Завод за унапређивање образовања и васпитања је задужен за реализацију дела наведеног пројекта: обуку 2.000 учитеља првог разреда и предметних наставника петог разреда основног образовања, коју ће реализовати 80 водитеља, за које је ова обука у СКИП Центру била намењена.