Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализовао обуку 460 водитеља за обуку наставника петог разреда основне школе и првог разреда гимназије. У просторијама Учитељског факултета у Љутице Богдана 46 је 21. и 22. маја реализована обука водитеља обуке за наставнике петог разреда, а 23. и 24. маја обука водитеља обуке наставника првог разреда гимназије, који ће у наредном периоду обучавати наставнике по Школским управама.

Завод за унапређивање образовања и васпитања у текућој години у оквиру Секторске буџетске подршке (Sector Budget Support – SBS), у оквиру мере Унапређени капацитети наставника у предуниверзитетском образовању за реализацију програма заснованог на исходима учења ради развијања и унапређивања компетенција ученика, треба да по принципу оријентисаности на исходе обучи 25 процената наставника у Србији.