У Тршићу, једном од историјских центара српске писмености, у суботу 26. маја је одржана акција прикупљања књига за библиотеку Образовно-културног центра Вук Караџић. У акцији прикупљања књига учествовала је Школска управа Беград, тј. школске библиотеке школа у Београду; Завод за издавање уџбеника Београд, Издавачка кућа „Klett”, Завод за унапређивање образовања и васпитања, и Завод за вредновање квалитета образања и васпитања.