После усвајања нових програма наставе и учења за први и пети разред основног образовања и васпитања, на адресу Завода за унапређивање образовања и васпитања од 28. фебруара до 14. марта 2018. године стигло је 188 уџбеника/уџбеничких комплета по Јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Нови концепт наставе и учења који подразумева друкчији приступ планирању, остваривању и праћењу активности наставника и ученика, приметан је у многим уџбеницима/комплетима који су достављени Заводу. Како би нова школска година почела са припремљеним наставним материјалима, саветници Центра за развој програма и уџбеника морали су да уложе огромне напоре у „трци с временом“, трудећи се да ускладе приспеле рукописе са прописаним стандардима квалитета.
За посао одобравања уџбеника и уџбеничких комплета било је ангажовано око 500 спољних сарадника који имају лиценцу за преглед уџбеника, одабраних са Листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Саветници координатори Завода за унапређивање образовања и васпитања имали су рок да са спољним сарадницима, члановима комисија за одобравање уџбеника, заврше преглед, пошаљу на евентуалну дораду, изврше додатни преглед и објаве поједничне стручне оцене и заједничку стручну оцену до 30. априла 2018. године. Након оваквог исцрпног и посвећеног рада комисија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је каталог од укупно 177 одобрених уџбеника/уџбеничких комплета за први и пети разред основног образовања и васпитања, урађених по новом Програму наставе и учења.