У оквиру 47. Ђачког Вуковог сабора, ове године је у организацији Друштва за српски језик и књижевност, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Вукове задужбине, 26. и 27. маја у ОШ „Вукова спомен школа” одржано 28. по реду Републичко такмичење из српског језика и језичке културе за ученике основних и средњих школа.

Ово престижно такмичење има за циљ да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и језичке културе; да подстакне ученике на стицање трајнијих лингвистичких знања о матерњем језику, да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми успешно примењују; да допринесе да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму, да побољшају своје изражајне способности и да се комплетно служе књижевним језиком; стицањем целовите слике о матерњем језику, квалитативно вишим приступом у проучавању језичке организације и законитости језика, ово такмичење код ученика развије сазнање о значају књижевног језика и језичке културе.

Завод за унапређивање образовања и васпитања подржава сваки напредак који се остварује у школама у смислу подизања квалитета знања и образовања.