Ваннаставне активности су важан и подстицајан део рада са нашим ученицима у дијаспори и у њима радо учествују сви ученици, па и родитељи. У току школске године има их много, многе од њих захтевају подршку разних удружења и институција, а ученици кроз њих испољавају своје знање, креативност и утврђују своја осећања припадања и заједништва. Наставница Наташа Милићевић послала нам је свој извештај о ваннаставним активностима који је веома садржајан и показује учешће ученика у приредбама, припремању изложби радова, излетима. Од бројних активности овај пут издвајамо: драмске радионице и квизове и такмичења.