У Београду је од 22. до 25. јуна одржана национална научно-стручна конференција с међународним учешћем „Васпитавати културом: Ка друштву у којем су вредности важне“ у организацији 5A3A2rt-а (Базарт), Завода за проучавање културног развитка и Cedeum-а.

С обзиром на то да је тема конференције изузетно битна за образовни систем, ЗУОВ је био учесник у две презентације: „Зашто је васпитање неодвојив део образовања“ (др Наташа Анђелковић) и „Сарадња културе и просвете уређена на националном нивоу“ (Дејана Милијић Субић).