Представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, др Тања Шијаковић и др Наташа Анђелковић, учествовале су у раду регионалне конференције „Размена искуства о процесу реформе образовања“ коју је организовао Завод за школство Црне Горе у Подгорици 8. 10. ‒ 9. 10. 2019. године. Конференција је организована у сврху поређења основних принципа и циљева образовних политика и њихове имплементације у пракси, размене искустава, успостављања боље сарадње међу институцијама региона, као и стварања претпоставки за уједначавање и унапређивање квалитета образовања. На конференцији су поред наших представника учествовали представници Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.

Рад ЗУОВ-а  на пољу реформи образовања наше саветнице су представиле у оквиру сесије „Кључни аспекти у образовним политикама“  и панел дискусије „Дигитална писменост“.  Пленарна излагања као и панел дискусије допринеле су бољем разумевању сличности и разлика у образовним системма земаља региона као и остваривању увида у развојни пут који је током текућих реформских процеса свака од земаља прошла и тешкоћа са којима се суочава. Начини на који су се земље суочавале са проблемима на које су наилазиле, посебно је вредан допринос ове конференције.